Frank Van Gool (Director – Renta)

« Het autonome rijden gaat de gamechanger worden » (F. Van Gool)