Rob Roemers (Data & Analytics – STIB/MIVB)

« Connected cars en connected voertuigen gaan steeds belangrijker worden » (R. Roemers)